Sự kiện

Boss Thế Giới - Viêm Ma Lão Quái

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= Boss Thế Giới - Viêm Ma Lão Vương =-

Thêm Boss Thế Giới - Viêm Ma Lão Quái

  • Thêm Boss Thế Giới cấp 600.
  • Có các xác suất rơi trang bị tiến cấp thẻ bài tương ứng và Hình Thần Hoàng...