Sự kiện

Tăng Bậc Trang Bị Màu

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= Tăng Trang Bị Bậc Màu Bậc 9 =-

Tăng Trang Bị Màu Bậc 9

  • Giới hận trang bị màu bậc 9