Sự kiện

Boss Liên Server Cấp 560

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= Thêm Boss Liên Server 560 =-

Thêm Boss Liên Server 560 

  • Thêm Boss server 560.
  • Có các xác suất rơi trang bị bậc 13
  • Thần Bí Linh-Siêu, và thẻ boss...