Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Điều chỉnh Tiên Tướng:

  • Giới hạn tiến cấp Tiên Tướng đến cấp 500

Điều Chỉnh Nhẫn Cưới:

  • Thêm giới hạn Nhẫn Cưới từ cấp 400 đến cấp 500.

Điều chỉnh Thí Luyện Trảm Tướng:

  • Mở thí luyện trảm tướng tầng 12.

Điều chỉnh Hệ Thống Phụ Linh:

  • Giới hạn hệ thống Phụ Linh lên cấp 20.

Điều chỉnh Tâm Pháp:

  • Giới hạn Tâm Pháp lên cấp 20