Sự kiện

Boss Liên Server - Cửu Dương Đế Tôn

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= Boss Liên Server - Cửu Dương Đế Tôn =-

Thêm Boss Liên Server - Cửu Dương Đế Tôn

  • Thêm Boss Liên server cấp 600.
  • Có các xác suất rơi trang bị tiến cấp thẻ bài tương ứng và Hình Thần Hoàng...