Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Điều chỉnh Tinh Luyện trang bị:

  • Tăng giới hạn sử dụng đá tinh luyện, giới hạn của từng trang bị: sinh mệnh/ công/ thủ mỗi loại 600 cái.

Điều chỉnh giới hạn tăng bậc của Trang Bị Màu:

  • Giới hạn điều chỉnh giới hạn tăng bậc Trang Bị Màu lên 10 bậc.

Thêm đạo cụ cửa hàng:

  • Cửa hàng tăng thêm Trưởng Thành Đơn-Quý, Ngộ Tính Đơn Quý, Tiềm Năng Đơn-Quý

Điều chỉnh điều chỉnh cấp cường hóa trang bị:

  • Giới hạn hệ thống Cường Hóa lên cấp 45.

Điều chỉnh điều chỉnh cấp bậc Thần Thuẫn:

  • Giới hạn hệ thống Thần Thuẫn lên cấp 80.

Điều chỉnh điều chỉnh cấp bậc Phụ Linh:

  • Giới hạn hệ thống Phụ Linh lên cấp 30.