Sự kiện

Tiên Tướng mới

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= TIÊN TƯỚNG MỚI =-

Tiên tướng mới: 

  • Mở mới 3 Tiên Tướng:
    • Ngưu Ma Vương - cần 588 vàng để mở - Tăng mạnh thuộc tính phòng thủ và trị liệu.
    • Tam Thái Tử - cần 888 vàng để mở - Tăng mạnh thuộc tính sát thương giảm sát thương.
    • Nhị Lang Thần - cần 1688 vàng để mở - Tăng mạnh thuộc tính tấn công và sát thương.