Sự kiện

Phó bản Bạc & EXP mới

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= PHÓ BẢN BẠC & EXP MỚI =-

Phó bản Bạc & EXP mới:

  • Cấp 350 sẽ mở phó bản Bạc và EXP mới.
  • Tăng cực nhiều EXP và Bạc (hơn phó bản Bạc & EXP dưới cấp 350)