Sự kiện

Các cập nhật khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

BOSS liên server mở cấp 400:

  • Boss liên server mở cấp 400.

Mở mới 3 Tiên Tướng:

  • Cập nhật thêm 03 Tiên Tướng mới.

Thời trang Dấu Chân đặc biệt:

  • Cửa hàng mở bán thời trang dấu chân đặc biệt.

Lịch hoạt động x2 phần thưởng mỗi ngày:

  • Mở mới tính năng lịch x2 phần thưởng nhiệm vụ.
  • Vào thời gian qui định, nếu tham gia tính năng qui định sẽ nhận được x2 phần thưởng cuối.

BOSS Lễ- chỉ dành cho sự kiện đặc biệt:

  • Mở mới BOSS Lễ - Đông Thần Long. Chỉ dành cho sự kiện đặc biệt.


Tăng phần thưởng Quyết đấu:

  • TOP 1 và TOP 10 Quyết Đấu sẽ được nhận thêm phần thưởng giá trị.
  • Các thứ hạng khác phần thưởng giữ nguyên.